Calendar
Title and navigation
Title and navigation
May 2024
May 2024
 SMTWTFS
182829301234
19567891011
2012131415161718
2119202122232425
222627282930311
232345678

Våra fiskar

 

Strömming (Clupea membras)


Strömming är en benämning på den sill (Clupea harengus) som fångas norr om Kalmar. Namnet tros komma från det fornsvenska ordet ”strömling” - en som far fram i flock. Strömmingen skiljer sig från sillen genom färre ryggkotor, ett längre huvud och lägre fetthalt.

Sill och strömming en lever i stim längs kusterna och ute till havs på varierande djup ned till 200 m. Ett strömmingsstim kan omfatta 500 miljoner sillar och vara mer än en mil långa. Stimmen jagar planktondjur som kräftdjur, fisklarver och blötdjur.
Bottenhavets strömmingar är relativt stationära. De leker på våren och samlas då i väldiga stim på grunt vatten eller på havsbankar. Honorna bär ca 50 000 romkorn.  

Livslängd: 10 år, i enstaka fall 25 år.

 

Lax (Salmosalar)

Laxen kännetecknas av sin slanka kroppsform, lång och smal stjärtspole, något urringad stjärtfena och få eller inga fläckar nedanför sidolinjen. I havet är laxen silveraktigt "blank".

Efter kläckning i rinnande vatten stannar den kvar 1-5 år, beger sig därefter till salt vatten. De norrländska laxarna beger sig då till södra Östersjön och stannar där 1.5-5 år, vandrar därefter åter upp till det ursprungliga vattendraget för lek. I leken deltar både äldre hanlaxar och unghanar. Honan lägger ca 10 000 ägg  små gropar med ett hundratal i vardera.

Laxen äter bl a strömming.

Livslängd: ca 15 år.  

Havsöring (Salmo trutta trutta). Lokal benäming: Börting

Liknar laxen men i regel fläckigare, även nedanför sidolinjen. Den har samma utbredning och livsmiljö som laxen men är rikligare förekommande,  även i mindre vattendrag.

Havsöringen vandrar på i stort sett samma sätt som laxen: under 1-6 år i rinnande vattendrag, upp
till 6 år i havet och därefter åter till hemmavattnet för lek. Tidtabellen påminner om laxens men är något friare, åtminstone i Norrland. Havsöringen påträffas i älvar även när den inte leker.

Havsöringen äter bl a strömming.
Livslängd:18 år.
 

Sik (Coregonus lavarentus)

En med lax bekräftad fisk som uppträder i många arter och hybrider.
Siken är kraftigt byggd med avlång, spolformad kropp och har en liten fettfena på bakryggen.

Sik fordrar kallt vatten med hög syrgashalt. Den för ett kringströvande liv och går gärna i stim, uppehåller sig ofta vid bottnarna men även pelagiskt på olika djup från ytan och nedåt.
En hona på 1 kg har 25,000-30,000 ägg, varav 50-300 läggs vid varje lekakt.

Livslängd: 25 år.
 

Torsk (Gadus morhua)

Torsken har långsträckt, avsmalnande kroppsform och skäggtöm på hakan, 1-3 ryggfenor och 1-2 analfenor. Den kan bli upp till 140 cm lång.

Torsken förekommer i Bottenhavet endast periodvis och lever då tämligen stationärt. Under lektid i april-augusti drar torsken fram i stim på grunt vatten. Honan lägger mellan 0.5 ich 15 miljoner ägg. Överfisket av västkustens fiskeflotta under 1980-talet fick det norrländska torskbeståndet att kollapsa. Torsken lever bl a på strömming.Livslängd: normalt högst 15 år år, biologiskt sett 40 år.

 

Sandskädda (Limanda limanda)

Sandskäddan är den enda plattfisken på våra breddgrader .
Högersidan är ögonsida och har växlande brunaktig färg, blindsidan är vit. Sandskäddan har
en tagg framför analfenan.  

Livslängd: minst 13 år.
 

Lake (Lota lota)

Laken är en torskfisk som lever nära botten i sötvatten och bräckt vatten. Långsträckt, avsmalnande
kroppsform och en skäggtöm på hakan. Braxen har 1-3 ryggfenor och 1-2 analfenor. 
Livslängd: minst 11 år.
 

Abborre (Perca fluviatilis)

Karakteristisk hög kropp och bakåtriktad tagg på gällocket. Färgen varierar från gult via grönt till i svart-grönt. Abborren förekommer mest nära stränder och i ytvatten, höst- och vintertid dock på större djup.   
Livslängd: 22 år.

 

Harr (Thymallus thymallus)

Silvergrå till bronsfärgad med hög ryggfena som skiftar i blågrått, purpur och lila. Trivs i strömmande vatten och bräckt vatten.
Livslängd: 15 år.
 

Ål (Anguilla anguilla)

Ormliknande fisk med slemmig hud täckt av små fjäll. Fortplantas i Sargassohavet, förs därefter av strömmar till Europa där den når larvstadiet och blir s k glasål, genomgår därefter ytterligare tre faser: gulål eller sommarål med mörkgrön rygg och gul buk, blankål med svart rygg och silverfärgade sidor och buk och s k bronsål eller lekål med bronsaktig färg och förstorade ögon. Detta stadium nås efter ca 10 år. Ålen vistas därefter i sött eller bräckt vatten i upp till 28 år, återvänder därefter till Sargassohavet för
lek.

Ålhonan kan bli 1,5 meter lång. Ålen är allätare men kan leva 4 år utan föda.  

Livslängd: 50-55 år i sötvatten. En svensk ål i fångenskap blev 88 år.
 

Gädda (Esox lucius)

Gäddan är en rovfisk som trivs i bräckt vatten längs kusterna. Den är gulgrönaktig på ryggen, ljusare på sidorna och vit eller gulaktig på buken. 
Livslängd:
16 år i Sverige.

 

Brax (Abramis brama)

Braxen har hög kroppsform och hoppressade sidor. Unga braxar har silversidor, äldre gyllenbruna.

Livslängd: 30 år. 

 

Hornsimpa (Triglopsis quadricornis)

Hornsimpan utmärks av sitt kraftiga huvud och den bakåt avsmalnande kroppen. Namnet kommer från de fyra knöliga benutskotten på huvudet.
Lever på botten där den äter bottendjur och fisk.
Kan avge ett morrande läte.  

Livslängd: upp till 14 år.  

Genomgående källa: www.fiskbasen.se