Calendar
Title and navigation
Title and navigation
July 2024
July 2024
 SMTWTFS
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031123
3245678910

Nyheter

Projektkrönika

 

Januari - juni 2015

Markarbeten, planteringar, inlredningsdetaljer, staket och gistvall m m

 

September - december 2014

Färdigställande av WC, installation av el, VA och bredband, produktion av utställningar

 

Läge 21 augusti

Sjöbod med vedbod är uppförd. Taket är försett med pannplåt, men yttertaket på vedboden har klätts med tjärpapp. Vedboden är ca 25 kvm och ska även rymma snickarbod.Från sjösidan kan man se att sjöboden storlekmässigt smälter in i övrig bebyggelse.
Bryggan kommer att göras 2 m bred samt kompletteras med båtstänger och nedstigningsbrygga.

Hembygdsgården har demonterats, grundstenarna har lagts ut på den nya platsen och återmonteringen har påbörjats. 
Tomtens kraftiga kupering gör att sjöboden och kokhuset kommer i balans höjdmässigt. Lutningen skapar å andra sidan problem när det gäller åtkomst för funktionshindrade. Vi ska göra vårt bästa för att uppfylla kraven på detta område.    

    

 

Läge 31 juli

Sjöboden uppförd. Vedboden reglad. Hembygdsgården evakuerad och avlövad.

    

  


Leo von Euler blir vår scenograf och utställningsbyggare

Läs mer här!

Karl-Anton Hilberer murar ny spis och återställer hembygdsgårdens interiör

När hembygdsgåden har återuppförts som kokhus på lotstomten ska interiören återställas och i viss mån förbättras. Vi kommer även att mura upp två spisar och två skorstenar, identiska med de nuvarande. De blir inte eldningsbara men kommer att se ut som sina förlagor. Till dessa grannlaga uppgifter har vi lyckats rekrytera Karl-Anton Hilberer. 

Vi hälsar Leo och Karl-Anton välkomna i projektet!
  

På gång:

31 juli - 3 aug:
arbeten i sjöboden
hembygdsgårdens stomme demonteras

10 augusti - :
hembygdgården (=kokhuset) återuppförs på lotstomten
arbeten i sjöboden

september-december:
inredning och utställningar byggs i sjöboden
spismur och inredning i kokhuset

staket, flaggstång, gistvall, uppställningsplats för lotsbåt

Entreprenörer:

Inge Höglunds Entreprenad AB Köpmanholmen
Åke Skott, Gideåbruks Byggtjänst 
Leo von Euler, Euler produktion
Karl-Anton Hilberer

Maj 2014

Föremålsinventeringen

Bettan är ingång med föremålsinventeringen enligt det upprop som skickats till alla fastighetsägare - glöm inte att besvara detta!  I dag tackar vi Charlotta Bjärling Franzén för fina gåvor!

Information i museet

Den grupp som arbetar med arkiv, samlingar och webblösning har kartlagt arkiv, fotosamlingar, filmer m m från området. Kartläggningen ligger till grund för prioritering av åtgärder som krävs för att informationen ska bli tillgänglig på denna hemsida och i museet. Den praktiska lösningen innebär att- dokumentlagring av registrering sker i systemet Collective Access - ett museisystem- backup sker i Landsarkivet i Härnösand
- arbetet bedriva i samarbete med Länsmuseet Västernorrland
- allt material blir tillgängligt över webben samt i museet
- allt material blir tillgängligt även för andra som vill använda det

Byggnad, byggnadsarbeten

Den 13-14 juni är Inge Högberg och hans mannar ute på ön för att fylla stenkistan med sten och sätta stödpålar.

Arbetet görs med traktor och grävare och just nu dammsugas hela ön på lämplig sten - helst krossad.

Det blir en stadig stenkista. Vi försöker ju bygga som det en gång byggdes... men även när det begav sig gjorde man ju olika, beroende på resurser och kunskaper.

Parallellt med detta timras sjöboden av Åke Skott i Gideåbruk och när stommar och takbjälkarna är uppförda tillkommer successivt golv, dörrar, fönster m m. Vi går nu på jakt efter äldre smide av den typ som ofta påträffas på logar och i gamla uthus - bodlås, haspar, hakar, gångjärn, smidda spikar m m. Om du har något som du kan undvara, hör gärna av dig!


Mars 2014

Föremålsinventering april - augusti 2014

Alldeles snart inleder Bettan arbetet med föremålsinventeringen. Alla fastighetsägare på Ulvön kontaktas och tillfrågas om de har föremål som de vill ställa till förfogande för museet. Mer om detta i det upprop som du finner här.

I ett av den rivna bodens rum förvarades föremål som olika personer skänkt till det kommande muséet. Föremålen har nu placerats i Föreningshusets förråd i väntan på katalogisering m m. Vi vill uppmana dig som vet med dig att du skänkt föremål till museet - hör av dig så att vi kan registrera den ursprunglige ägaren! Ring Bettan tf 073-0680360    

2014-03-30:
Allt nu rivet. Nästa moment är stenkista för sjöbod och grund för kokhus.2014-03-27:
Här kommer fler bilder. Sjöboden är som synes under rivning.

2014-03-25:
Byggnadsarbetena för Ulvö museum inleddes idag när Inge Höglunds firma larvade sig nedför Mala och påbörjade rivnings- och schaktningsarbetena. Hurra!


   
Bilder: T Sahlén

December 2013

Finansieringen är klar!

Som ni säkert känner till pågår sedan lång tid förberedelser för att uppföra ett Besökscentrum förUlvö kulturarv på Ulvön, och nu är det äntligen klart med den totala finansieringen av Besökscentret. Det skedde genom beslut i Strukturfondspartnerkapet för Mål 2, Mellersta Norrland, den 6 december 2013. Vi har efter många år nu kommit så långt att vi kan uppföra den anläggning som förhoppningsvis ska bli ett dragplåster för Ulvön och Höga Kusten.

Kalkyl och bygge

Nu börjar alltså en hektisk tid då hela bygget ska planeras med flyttning av Hembygdsgården och byggande av en ny sjöbod samt planering av utställningar. I förstudierapporten finns ett komplett ”körschema” för hur projektet ska genomföras. Där finns även en finansieringskalkyl och en budget över anläggningen, kostnadsberäknad till ca 3 miljoner kronor. Hjälp med denna planering har vi kunnat få från olika entreprenörer.

Förstudie

I den Leader-finansierade förstudie som gjordes 2013 analyserades hur projektet ska genomföras i alla väsentliga avseenden. Arkitekt MortenJohannessen anlitades för att göra ritningar över ett boställe från sekelskiftet 1800-1900 och en scenograf, Bo Jonsson, utarbetade förslag till utställningsmiljöer. Bo har även tillverkat en modell i trä som vi haft utställd i Föreningshuset.

En komplett och nyskapande anläggning

Besökscentret består av den gamla boplatsens kokhus med tillhörande sjöbod och gistvall. Hembygdsgården i Ulvöhamn ska användas som kokhus – den ska följaktligen flyttas till Lotstomten, där besökscentret ska vara. Hela anläggningen ska vara tidstypisk och ska ge möjlighet att studera hur livet i Ulvöhamn en gång utspelades. Under förstudien har vi besökt andra fiskelägen, studerat ett antal äldre sjöbodar och studerat mängder av fotografier för att ge stoff till anläggningens utförande. Det finns i vårt land även ett stort antal kustmuséer, fiskemuseer och skärgårdsmuseer som ger inspiration. Det museum vi planerar måste dock byggas utifrån våra egna förutsättningar. En sak som utmärker vårt projekt är den vikt vi lägger vid informationssystemet – dokumentation i text och bild och annan media som kommer att vara tillgänglig även i webbmiljön.