Calendar
Title and navigation
Title and navigation
June 2024
June 2024
 SMTWTFS
222627282930311
232345678
249101112131415
2516171819202122
2623242526272829
2730123456

Arkiv och samlingar från Ulvön

De delar av arkiven från Ulvö hamnlag och hamnrätt som finns bevarade i Västernorrlands länsmuseums arkiv har i sin helhet registrerats, transkriberats och digitaliserats. Det digitala materialet kommer att lagras i databasen Sofie och göras tillgängligt på Ulvö museums hemsida, men originalhandlingarna torde överföras till landsarkivet.  

Arkiven från Ulvö kapellag och från de olika föreningar som varit verksamma på Ulvön under 1900-talet har ordnats och registrerats. Ej aktuella delar av dessa arkiv kommer framgent att överföras till Föreningsarkivet Västernorrland. Arkivet efter fil hedersdoktor Kjell Söderberg har registrerats, ordnats och överlämnats till forskningsarkivet vid Umeå universitet. Ett urval av nu nämnda arkiv har digitaliserats. De kommer att lagras i databasen Sofie och göras tillgängliga på Ulvö museums hemsida.

Nedan följer länkar till dokument som beskriver resultat av arkivarbetet samt översikter över de arkiv som påträffats.

Samlingarna
består av källdokument i form av texter, bilder, intervjuer och filmer, sammanförda och ordnade av bl a prästen Sillén i Nätra församling och Sven Bodin. Dessa är i sin helhet transkriberade och digitaliserade och återfinns på Ulvö museums hemsida. 

Till samlingarna hör även samtliga inventarier som insamlats till museets kokhus och sjöbod i samband med bildande av hembygdsgården 1947 och Ulvö museum 2015. Fotografier av dessa fysiska samlingar är registrerade och återgivna i databasen Sofie. Även dessa kommer att göras tillgängliga på Ulvö museums hemsida. 

 

Arkiv från Ulvöhamn - UKL:s styrelsebeslut 2013-12-03


   * kapellagets styrelse går ut med information till medlemmar och Ulvöbor om
     att handlingar som förvaras i hemmet snarast bör överlämnas till föreningshuset
     för införlivande med arkivet

   * kapellagets styrelse beslutar att retroaktivt fr o m 1932 och även för
     framtiden gallra (förstöra) leverantörsfakturor efter 10 år.

   * kapellaget initierar åtgärder för
     att överföra Ulvö hamnlags arkiv till Härnösands landsarkiv

   * arkiv från upphörda föreningar som
     förvaras i föreningshuset överlämnas till Föreningsarkivet Västernorrland

   * Ulvö hamnlags protokoll och handlingar ska efter digitalisering göras tillgängliga för alla som     
     intresserar sig för Ulvöhamns historia


Se vidare:

Hamnlaget, Hamnrätten och Kapellaget

Hamnlagets arkiv - original, avskrifter, bearbetningar

 

Arkivförteckningar

                                                                

                                                             Existens             Handlingar

Ulvö hamnlag                                            ?      – 1931        1798 - 1931

Ulvö kapellag                                            1932 -                1932 - 1996

Logen 490 Havets söner                            1892 – ?             1892 - 1943

Ungdomstemplet Ulvöns Framtidshopp         ?                    1904 - 1906

Ulvöhamns Fiskareförening                           ?                    1920 - 1921

Ulvö Elektriska förening upa                     1948 (?) - 1952  1924 - 1970


Ulvöhamns idrottsförening                            ?                    1931 - 1948

Ulvö hjälpfond                                          1931 - 1981       1933 - 1983

Ulvöhamns Vattenförening                        1937 - 1941       1937 - 1983

Ulvö Brandförening                                       ?                     1939 - 1970

Ulvöhamns Badhusförening upa                     ?                    1942 - 1944
   
Ulvö Fastighetsägarförening                      1974 - 1981       1944 - 1978

Stiftelsen Ulvö församlingshus                       ?                    1946,  1955

Nätra-Ulvö valdistrikt                                1961 - 1965       1961,  1965

Firma Sjöboden                                             ?                     u.å   - 1967

Ulvö gruvor