Calendar
Title and navigation
Title and navigation
oktober 2023
oktober 2023
 mtotfls
392526272829301
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
44303112345

Arkiv och samlingar från Ulvön

Arkiven från Ulvö hamnlag och Ulvö kapellag och från de olika föreningar som varit verksamma på Ulvön under 1900-taket har ordnats och registrerats. Merparten av detta material kommer framgent att överföras till Landsarkivet i Härnösand. 
Nedan följer länkar till dokument som beskriver resultat av arkivarbetet samt översikter över de arkiv som påträffats.
Samlingarna består av källdokument i form av texter, bilder, intervjuer och filmer, sammanförda och ordnade av bl a Sven Bodin. Till samlingarna hör även fotografier av samtliga inventarier som insamlats till museets kokhus och sjöbod.

Som ett led i arbetet med Ulvö museum kommer samtliga arkiv och samlingar att läggas i databasen Collevtive Access. Arbetet sker i samarbete med Länsmuseet Västernorrland. Innehållet i arkiven och samlingarna blir därmed tillgängligt för allmänheten - i Ulvö museum och på denna webblats för Ulvö kapellag.

 

Arkiv från Ulvöhamn - UKL:s styrelsebeslut 2013-12-03


   * kapellagets styrelse går ut med information till medlemmar och Ulvöbor om
     att handlingar som förvaras i hemmet snarast bör överlämnas till föreningshuset
     för införlivande med arkivet

   * kapellagets styrelse beslutar att retroaktivt fr o m 1932 och även för
     framtiden gallra (förstöra) leverantörsfakturor efter 10 år.

   * kapellaget initierar åtgärder för
     att överföra Ulvö hamnlags arkiv till Härnösands landsarkiv

   * arkiv från upphörda föreningar som
     förvaras i föreningshuset överlämnas till Föreningsarkivet Västernorrland

   * Ulvö hamnlags protokoll och handlingar ska efter digitalisering göras tillgängliga för alla som     
     intresserar sig för Ulvöhamns historia


Se vidare:

Hamnlaget, Hamnrätten och Kapellaget

Hamnlagets arkiv - original, avskrifter, bearbetningar

 

Arkivförteckningar

                                                                

                                                             Existens             Handlingar

Ulvö hamnlag                                            ?      – 1931        1798 - 1931

Ulvö kapellag                                            1932 -                1932 - 1996

Logen 490 Havets söner                            1892 – ?             1892 - 1943

Ungdomstemplet Ulvöns Framtidshopp         ?                    1904 - 1906

Ulvöhamns Fiskareförening                           ?                    1920 - 1921

Ulvö Elektriska förening upa                     1948 (?) - 1952  1924 - 1970


Ulvöhamns idrottsförening                            ?                    1931 - 1948

Ulvö hjälpfond                                          1931 - 1981       1933 - 1983

Ulvöhamns Vattenförening                        1937 - 1941       1937 - 1983

Ulvö Brandförening                                       ?                     1939 - 1970

Ulvöhamns Badhusförening upa                     ?                    1942 - 1944
   
Ulvö Fastighetsägarförening                      1974 - 1981       1944 - 1978

Stiftelsen Ulvö församlingshus                       ?                    1946,  1955

Nätra-Ulvö valdistrikt                                1961 - 1965       1961,  1965

Firma Sjöboden                                             ?                     u.å   - 1967